M. D. Molinié

Zamyšlení francouzského dominikána, ovlivněného charismatickým hnutím, nad podstatou víry a katolickou identitou. Autor rozebírá základní pojmy a představy katolické víry pod zorným úhlem spirituality nejen Tomáše Akvinského, ale také tzv. karmelských světců.více