Maďarsko a krize Evropy

Maďarsko a krize Evropy

Nezvolené elity jsou odhodlány změnit Evropu – proti zřejmé vůli většiny lidí
Viktor Orbán

Následující text z pera maďarského premiéra Viktora Orbána se objevil na stránkách Hungarian Review (www.hungarianreview.com). Zkrácená verze, kterou nabízíme našim čtenářům, vychází z jeho anglického překladu uveřejněného v National Review 26. ledna 2017.

Rok 2015 se do análů evropských dějin zapíše jako počátek nové éry. Bude označovat konec doby, v níž jsme mohli považovat bezpečnost a bezstarostnost evropského kontinentu za samozřejmé. Byli jsme si totiž jisti, že to vše závisí jen na Evropě, a na nikom jiném. Uplynul více než rok a půl od doby, kdy jsem poprvé varoval před hrozbou, kterou představuje nová vlna masové migrace. Dnes je tato masová migrace hotová věc, již žádný rozumný člověk nemůže popřít. Proč jsme my, Maďaři – či spíše my, Středo- a Východoevropané – tuto hrozbu rozpoznali jako první? Nabízí se několik možných souběžných vysvětlení. Snad to souvisí s bouřlivými dobami, které jsme prožili, s otřesy dějinných zvratů, s lopocením a bojem, jenž následoval po historickém obratu k demokracii v roce 1990. Naši západní partneři prožili uplynulých 50–60 let zcela jinak. Jejich svět byl naplněn úspěchem, prosperitou, předvídatelnou budoucností a dobře vyšlapanými stezkami k lepšímu životu. Nám se toto všechno jevilo jako svět fantazie, kde se ideologie splétá s iluzí a realitou a kde se stírají hranice mezi národy, kulturami, mezi mužem a ženou, svatým a profánním, svobodou a odpovědností, vznešenými záměry a skutečnou činností. (…)

Koupit

Objednejte si předplatné časopisu za zvýhodněnou cenu.