Měsíční polívka

Měsíční polívka

Sylva Fischerová

Sylva Fischerová (1963) se narodila v Praze, ale až do osmnácti let žila v Olomouci. Původně studovala filosofii a fyziku na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy, nakonec absolvovala v oboru klasické filologie. Působí v Ústavu řeckých a latinských studií na FF UK. Debutovala v roce 1986 sbírkou Chvění závodních koní, následovalo devět dalších básnických sbírek. Je i autorkou několika prozaických knih. Její verše byly přeloženy do řady jazyků. Monika Načeva vydala dvě alba z jejích veršů (Milostný slabiky a Průvan v hlavě).

Téma, jak básníci čtou básníky, se dá jistě uchopit různě. Aniž bych nad tím víc přemýšlela, úplně automaticky jsem začala snovat jakýsi Bildungs-příběh o své cestě k poezii. Není to tedy analytické, je to epické. A leccos je vynecháno, protože – jak známo – nikdy není možno napsat vše, vyprávět příběh v celé jeho délce. (…)

Koupit

Objednejte si předplatné časopisu za zvýhodněnou cenu.