Mezimoří – šance a skutečnost

Mezimoří – šance a skutečnost

Michał Kuź

Žádný geopolitický pojem se nepojí s osobou Józefa Piłsudského tak silně jako Mezimoří – Intermarium, tedy vize vytvoření silného bloku států mezi Německem a Ruskem, který by byl schopen se těmto mocnostem vyrovnat a uhájit si vůči nim svoji suverenitu. Je tento pojem nějakým způsobem aktuální i dnes?
Niccolò Machiavelli, jeden z původců moderní koncepce politiky a mezinárodních vztahů, tvrdí, že každý uvážlivý politický čin podmiňují dva faktory: „necessità“ a „occasione“. Na jedné straně máme nutnosti a limity skutečného stavu věcí, na té druhé ojedinělé příležitosti, které skutečnost mění, čímž jedny zatratí a druhé vynesou k vrcholům jejich potenciálu. Problém „occasione“ ovšem spočívá v tom, že se nedají předvídat. Jsou tím, co dnes Nassim Taleb, významný statistik a badatel o použitelnosti teorie pravděpodobnosti, nazývá „černými labutěmi“. Jsou to události pro historii naprosto klíčové, ale současně – v běžném sledu událostí – velmi vzácné a málo pravděpodobné. Vůči „occasione“ můžeme být v nejlepším případě otevření a vyhlížet je na základě historických analogií. Musíme si však pamatovat, že historie se nikdy ne­opakuje doslova. (…)

Koupit

Objednejte si předplatné časopisu za zvýhodněnou cenu.