Milý Pavle, Milý Jiří

Milý Pavle, Milý Jiří

Eleonora Jeřábková

Před více než deseti lety se rozhodly dvě velké osobnosti našeho literárního, společenského a politického života Pavel Kohout a Jiří Gruša předat své rukopisy, korespondenci a nejrůznější dokumenty Moravskému zemskému muzeu. Následně oslovily ještě další spisovatele, především ty, kteří měli potíže s politickým systémem vládnoucím u nás v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století. Tak posléze do Oddělení dějin literatury MZM přibyly další a další akvizice významných osobností, které v době normalizace buď emigrovaly, jako oba výše zmínění (dalším byl například spisovatel Ota Filip), nebo měly zákaz veřejně působit a psaly do šuplíku, nebo publikovaly pod vypůjčenými jmény a pod vlastními jmény byly často známější v cizině než u nás (Jan Trefulka, Milan Uhde a další). Postupem času nabývala tato nová část literárního oddělení nejen větších a větších rozměrů, přibývaly též fondy, které nebyly zcela jednoznačně spjaty s literární činností, ale například s pedagogikou, jako pozůstalost Boženy Komárkové či materiály tzv. Podzemní univerzity, která v komunistickém Československu z velké části působila právě v Brně. Tento nárůst, a v některých případech spíše vědecké než umělecké zaměření, způsobil, že se nově vzniklá část Oddělení dějin literatury vydělila a vzniklo zcela nové oddělení s literaturou ovšem i nadále úzce spjaté, nesoucí dnes název Oddělení dějin kultury antitotalitního zaměření, zkráceně ODKAZ. Nelze pochybovat o tom, že veškeré materiály, které nyní ODKAZ vlastní, stojí za studium a bádání. Budou i v budoucnosti nesmírně vzácným materiálem použitelným pro poznávání našich nedávných dějin, svědectvím o vývoji naší literatury, žurnalistiky, divadelní tvorby, prostě vůbec slovesného umění, samozřejmě vždy ve spojení i s dalšími uměleckými odvětvími. (…)

Koupit

Objednejte si předplatné časopisu za zvýhodněnou cenu.