Musí být ekologie alarmistická?

Musí být ekologie alarmistická?

Hledání realistických odpovědí

Česká pravice potřebuje jasně definovat svou „zelenou“ politiku, zejména svůj postoj k tomu, co se dnes nazývá evropský Zelený úděl (Green Deal). Na jejím definování se musejí podílet politici ve spolupráci s renomovanými odborníky z různých vědních oblastí, s klimatology a přírodovědci, ale také s techniky, ekonomy či diplomaty. Celodenní konference Musí být ekologie alarmistická? Hledání rea­listických odpovědí, jež proběhne ve čtvrtek 15. října v Senátu PČR, je příkladem snahy o takto ucelený pohled. Dva spíše politicky laděné příspěvky k diskusi přetiskujeme na následujících stranách, odborně zaměřené texty si čtenář může později přečíst ve stejnojmenném sborníku, který se ke konferenci připravuje.

Koupit

Objednejte si předplatné časopisu za zvýhodněnou cenu.