Nekončící dobrodružství Petera L. Bergera

Nekončící dobrodružství Petera L. Bergera

Jiří Ogrocký

Dvacátého sedmého června 2017 ve věku 88 let zemřel Peter L. Berger, významný americký sociolog, syntetizující ve svém díle nejvýznamnější sociologické směry, jehož badatelské zájmy pokrývaly širokou paletu témat od sociologie vědění, náboženství a rodiny přes teologii až k ekonomii a k možnosti přestavby celých společností. Důsledný zastánce hodnotově nezatíženého poznání, a přesto zanícený obhájce humanitního poslání vědy. Odpůrce a demystifikátor ideologií, ale propagátor a ideový stoupenec demokratického kapitalismu, konzervativec a tradicionalista opatrně věřící v pokrok, politicky nepředpojatý sociální vědec, přesvědčený i ve věku převládajícího postmoderního relativismu o možnosti dospívat ke stále pravdivějšímu obrazu skutečnosti. Liberální luterán – či obecněji heterodoxní protestant – v ekumenickém duchu hledající pozitivní prvky i v jiných křesťanských vyznáních a náboženstvích a smiřující objektivní empirickou vědu s hlubokou, i když pochybnostmi zkoušenou náboženskou vírou, a přesto úzkostlivě rozlišující vědecké poznání od hodnotového přesvědčení. Jeho dobrodružná cesta za poznáním se jeho smrtí neuzavírá, a to nejen proto, jak by byl asi věřil on sám, že bude pokračovat i tam, kam ho zatím nemůžeme provázet, ale zejména proto, že jeho dílo se ještě zdaleka nevyčerpalo a pro současnou vědu interpretačně nezhodnotilo, takže v něm bude autor přežívat dále i na tomto světě. (…)

 

Koupit

Objednejte si předplatné časopisu za zvýhodněnou cenu.