Neřešitelné dilema

Neřešitelné dilema

Přednáška na sympoziu Neumarkt
Ivan Reimann

Kontroverze, které provázely znovuvýstavbu drážďanského Neumarktu, skoro úplně zničeného za druhé světové války, vrhají pronikavé světlo na traumata a tabu poválečné doby v Německu, na jeho společnost, architekturu a politiku. Ukazují, že se přitom nejedná o architektonický problém, nýbrž o otázku identity země, jejích měst a obyvatel. Při hledání odpovědi se ozřejmuje konflikt mezi značnou částí architektonické obce jakožto „expertů“ na jedné straně a politiky a veřejností na straně druhé. Při hledání řešení těchto v podstatné míře ideologických problémů nejde o to, co je „správné“ nebo „chybné“, nýbrž o to mít pravdu: je to, tak jako všechny debaty o identitě, především boj o interpretační nadvládu. Fronty mezi zástupci městské stavební politiky, kteří uvažují moderně a vyhledávají změny, a těmi, kteří usilují o restauraci, nabyly na ostrosti, přičemž jsou tyto fronty nikoli bezpodmínečně vždy identické s frontami mezi politickou levicí a politickou pravicí. (…)

 

Koupit

Objednejte si předplatné časopisu za zvýhodněnou cenu.