Od klimatické revoluce k revoluci sociální

Od klimatické revoluce k revoluci sociální

Marek A. Cichocki

Klimatická ideologie je svého druhu odpovědí na krizi identity v Evropě. Je třeba ji brát vážně s ohledem na potenciál radikální společenské a politické změny, kterou podporuje a k níž směřuje.

Evropu čeká velká revoluce, ústrojná společenská změna, která promění život každého z nás, a to vše vlivem nové klimatické ideologie. Pokud ji nepřijmeme, zcela se s ní neztotožníme a zásadně nezměníme náš způsob života, celý náš svět čeká neodvratná záhuba. Proto je nutná a povinná velká revoluce.
A právě tento názor začíná v poslední době převládat v evropské politice, médiích i veřejném mínění. Revoluční nadšení a ortodoxní charakter nové ideologie mohou někoho zaskočit. Neměli jsme snad už žít v dobách, v nichž nejsou revoluce možné, protože ztratily svůj smysl? A neztratily velké ideologie, ony imponující a zároveň zneklidňující výklady kolektivního pokroku, jak vysvětloval „papež“ evropského postmodernismu Jean-Fran­çois Lyotard, nenávratně svou schopnost mobilizovat v masovém měřítku své stoupence? (…)

Koupit

Objednejte si předplatné časopisu za zvýhodněnou cenu.