Pavel Maškarinec

Kniha se zaměřuje na jedno z aktuálních témat výzkumu demokratizace, jímž je výzkum kvality demokracie, a podrobně analyzuje vývoj kvality demokracie v Mongolsku – jedné ze zemí tzv. třetí vlny demokratizace – od přechodu k demokracii v roce 1990 do současnosti. První část textu představuje...více
Volební geografie Libereckého kraje 1992–2010
Voličské chování z pohledu explorační prostorové analýzy dat (ESDA)
Kniha zkoumá volební chování v Libereckém kraji v letech 1992 až 2010 s využitím metod explorační prostorové analýzy dat ( exploratory spatial data analysis , ESDA), které se snaží řešit problémy spojené se statistickou analýzou prostorových dat. Využití klasických statistických metod čelí při...více