Pavol Hrabovecký

Vybrané témy z fundamentálnej teológie
Kniha českých a slovenských teológov prináša prehľad kľúčových termínov fundamentálnej teológie, nachádzajúcich svoje nové premyslenie na Druhom vatikánskom koncile a v nasledujúcom teologickom vývoji. Autori fundovane pristupujú k témam, ktoré vhodne vovádzajú do štúdia teológie ako takej:...více