Pozorujeme Rusko přes krystal

Pozorujeme Rusko přes krystal

Rozhovor s Josefem Šaurem
Jiří Hanuš

Josef Šaur (1981) vystudoval obory ruský jazyk a literatura a historie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a působí zde jako odborný asistent na Ústavu slavistiky. Ve své výzkumné činnosti se zaměřuje na ruskou literaturu, kulturu a historii. Nejvíce poutá jeho pozornost ruské společenské a politické myšlení a jeho souvislosti s ruskou literaturou. V poslední době se také věnuje reflexi současné ruské literatury v českém prostředí. Je autorem mnoha odborných statí, monografie Boris Nikolajevič Čičerin o ruských dějinách (Státní škola jako historiografický a společenský fenomén) (2015), spoluautorem knihy Czech Security Dilemma. Russia as a Friend or Enemy? (2019) a popularizačních dějin Masarykovy univerzity Kalendárium Masarykovy univerzity 1919–2019 (2019). Dále autorsky přispěl do učebnice literatury pro 4. ročník SŠ a do dvou učebnic dějepisu pro SŠ. Od roku 2020 zastává na FF MU funkci studijního proděkana. (…)

Koupit

Objednejte si předplatné časopisu za zvýhodněnou cenu.