Roman Míčka

Znovu jsme se ujali dědictví otců
Konzervativní politický katolicismus v USA na pozadí komparace Michaela Novaka a Patricka Buchanana
Kniha se věnuje americkým podobám politického katolicismu, jejich dějinnému kontextu a rozličným variacím, přičemž důraz je kladen obzvláště na konzervativní proudy. Následně je na komparaci politického myšlení dvou reprezentativních představitelů konzervativního politického katolicismu – Michaela...více