Setonovo evangelium lesní moudrosti a česká duše

Setonovo evangelium lesní moudrosti a česká duše

Pavel Hošek

Americký spisovatel E. T. Seton je známý jako spoluzakladatel skautského hnutí a hnutí lesní moudrosti a také jako autor dobrodružných knih pro mládež. Méně známý je Seton jako filosof a duchovní učitel. Kniha Evangelium lesní moudrosti: Duchovní odkaz zakladatele skautingu Ernesta Thompsona Setona, ze které je vybrána následující ukázka (vyjde v létě v nakladatelství CDK), je věnována právě Setonově pozoruhodné duchovní filosofii. (red.)

Jedním z důvodů, proč vznikla tato knížka, je jistá záhada. Tou záhadou je „česká láska k Setonovi“. Seton měl a má po celém světě mnoho vděčných čtenářů a následovníků, ale odezva jeho díla v české kultuře se nedá s ničím srovnat. Zdá se, že česká duše jedinečným způsobem rezonuje s bytostnými rysy Setonova způsobu myšlení a psaní.
Znalci Setonova díla se pokusili různými způsoby vysvětlit toto podivuhodné souznění mezi životním dílem amerického myslitele a niterným ustrojením české duše. Důvodů, proč by tomu tak mohlo být, nabízejí celou řadu.
Při úplně prvním přiblížení můžeme podtrhnout dva nápadné rysy Setonovy povahy, které odpovídají dvěma příznačným rysům české mentality. Je to hluboká, niterná láska k přírodě na jedné straně a nedůvěra k církvi na straně druhé. Seton celý život miloval divokou přírodu a zároveň, ačkoli považoval duchovní rozměr lidského života za velmi důležitý, neměl důvěru k náboženským institucím. Tak jako většina obyvatel české kotliny. Tímto obecným postřehem můžeme začít. Ale je to jenom začátek.
Při podrobnějším pohledu objevíme v Setonově díle několik klíčových motivů, které zřejmě alespoň do jisté míry vysvětlují, proč se Česká republika stala pro Setonovo poselství „zemí zaslíbenou“. (…)

Koupit

Objednejte si předplatné časopisu za zvýhodněnou cenu.