Současník Jiří Gruša

Současník Jiří Gruša

Erhard Busek

Slovo současník dnes používáme s lehkostí jako upozornění na to, že určitý člověk může na základě své konkrétní znalosti něco objasnit o nějaké osobě nebo o nějaké události. Není třeba zvlášť zdůrazňovat, že Jiří Gruša to uměl. Zájem právě pro nás a dnešní dobu musí spočívat v tom ukázat jeho život jako oblouk nad událostmi před druhou světovou válkou a během ní, v rámci rozdělení Evropy na Východ a Západ, komunistického systému a nesmírných osobních následků, jako je vypovězení ze země, ztráta občanství atd. Je to však také cesta zpět do vlasti, především ale vypořádání s věcmi, které byly politicky podmíněné a které vedly k tomu, že se Jiří vlastně stal časem občanem ve dvou jazycích. Jiří byl diplomatem, který působil ve Vídni a v Bonnu, politikem pro vzdělávání v české vládě, především však působil v síti lidí, kteří usilovali o svobodu a demokracii a přinášeli tomu nevýslovné oběti. Z toho vyplýval ohromný proces učení, který byl ovlivněn nejen podáváním zpráv, nýbrž také způsobem řešení. Jiří Gruša je přesvědčeným Středoevropanem, což je dáno nejen zeměpisnou polohou a historickým pozadím, nýbrž také způsobem, jak se vypořádal s tím, co zažil. Existuje známé rčení popisující rozdíl mezi Němci a Rakušany. Naši přátelé vždy říkají: „Situace je vážná, ale nikoli beznadějná!“, přičemž Rakušanům je vlastní mínit: „Situace je beznadějná, ale nikoli vážná!“ To je vlastně středoevropské diktum, se kterým jsou práce Jiřího velice těsně spojeny. Tady se však nejedná o potěšení z ironického zacházení s různými pravdami, nýbrž o způsob, jak věci vylíčit, přiblížit a na pozadí osvětlit. Jeho práce jsou svým způsobem „Laterna magica“, kde není ukázán pouze obraz, ale jsou přítomny také stíny, čímž vzniká pozoruhodný hloubkový rozměr. (…)

Koupit

Objednejte si předplatné časopisu za zvýhodněnou cenu.