Soukromý sběratel Vincenc Kramář a osudy jeho sbírky v komunistickém Československu

Soukromý sběratel Vincenc Kramář a osudy jeho sbírky v komunistickém Československu

Marcela Rusinko

V nakladatelství B&P Publishing v těchto dnech vychází ojedinělá knižní monografie Snad nesbíráte obrazy?, mapující situaci soukromého uměleckého sběratelství v českých zemích po roce 1948. Rozsáhlá freska nořící se do často bizarních a zneklidňujících osudů uměleckých sbírek a jejich majitelů v období poválečného totalitního Československa pochází z pera historičky umění a ekonomky Marcely Rusinko (Chmelařové). Čtenářům Kontextů přinášíme přepracovanou ukázku o nejznámější a nejvýznamnější tehdejší sběratelské osobnosti, historiku a teoretiku umění Vincenci Kramářovi, a osudech jeho mimořádně cenné a vlivné kolekce raného francouzského kubismu.

Vincenc Kramář je dnes širší veřejnosti znám především jako nestor českých dějin umění 20. století. Historik umění, teoretik, kritik, letitý ředitel Obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění, předchůdkyně dnešní Národní galerie v Praze, dokonce sám profesionálně vyškolený malíř, ale také, z hlediska dalšího vývoje v našem domácím prostředí, mimořádně vlivný soukromý sběratel. Kramářova sběratelská východiska, jakožto profesionálního historika umění, byla ve své době zcela výjimečná. (…)

Koupit

Objednejte si předplatné časopisu za zvýhodněnou cenu.