Společné počátky české státnosti

Společné počátky české státnosti

Naše tradice cyrilometodějská a svatováclavská
Josef Kroutvor

Přemyslovské Čechy připomínají tvrz obehnanou hradbou lesů, které je chránily před nepřáteli. Naproti tomu Morava, na jižní straně zcela otevřená, nechráněná, představuje prostor, kde se nabízí volné pole možností. Navíc jižní Morava, úrodná a prosluněná, je rozhodně příznivějším prostředím k životu a poskytuje dobré podmínky k rozvoji zemědělství.

Ponoříme­‑li se do dávné historie Znojma, pak se nám ani nechce věřit, že by mělo být jen pohraničním hradem a městem na česko­‑rakouském pomezí. Existence rotundy s významným přemyslovským cyklem nasvědčuje spíše tomu, že se jedná o jakýsi pomyslný či zamýšlený střed možná i většího celku přesahujícího dnešní státní hranice. Donátor kníže Konrád II. přijímal sice Prahu jako vzdálené centrum panovnické moci, ale hleděl také k jihu, do nížin Podunají. Znojmo se nacházelo ve zcela jiné geografické situaci než Praha, a muselo být vystaveno i jiným politickým vlivům a zájmům. (…)

Koupit

Objednejte si předplatné časopisu za zvýhodněnou cenu.