Status umělce – nutnost, nebo zbytečnost?

Status umělce – nutnost, nebo zbytečnost?

Příspěvek k diskusi o tzv. „statusu umělce“
Jan Paul

V poslední době se stále častěji hovoří o tzv. statusu umělce, který má v některých zemích Evropské unie různou podobu. Ministerstvo kultury čeká komplikované rozhodování, protože návrh musí předložit vládě do konce roku, aby Česká republika splnila podmínky Národního plánu obnovy. Kritici tvrdí, že bude nejspíš nemožné vytvořit univerzální normu, která by uspokojila různé profesní skupiny, a že status umělce ve formě zákona je čistý nesmysl. Ti, co se ho snaží vehementně protlačit, argumentují, že by měl umělcům zajistit existenční jistoty, protože být umělcem prý znamená mít ještě jinou práci. Časy se mění a romantickou představu, že umělec musí pro umění strádat, už nalezneme jen v dopisech Vincenta van Gogha a v životopisech moderních malířů, jejichž životní úděly většinou provázela nouze. Mnozí z nich i přesto, a možná právě proto vytvořili úžasné dílo. Možná že stále ještě platí, že z prasete a z umělce je užitek až po smrti. (…)

Koupit

Objednejte si předplatné časopisu za zvýhodněnou cenu.