Sté výročí Masarykovy univerzity

Sté výročí Masarykovy univerzity

Stanislav Balík
Petr Fiala

Na začátku roku 1919 bylo završeno dlouhé úsilí českého národa o vznik druhé české univerzity v našich zemích. Stalo se tak prostřednictvím zákona č. 50/1919 Sb. přijatého Revolučním národním shromážděním 28. ledna 1919. Masarykova univerzita vznikla nejenom jako uznání potřeby rozšířit možnosti nejvyššího vzdělávání v mateřském jazyce, ale byla i naplněním Masarykovy představy o užitečnosti a potřebnosti soutěže, která žene kupředu nejenom mladší a starší univerzitní sestru, ale ve svých důsledcích celou společnost. Koneckonců v pamětní listině uložené v základním kameni brněnské právnické fakulty, první nově stavěné budovy Masarykovy univerzity, to je napsáno zcela zřetelně: „Posvěcena mnoholetým úsilím o své zrození, Masarykova universita soutěží ušlechtile na poli kulturním a roste v dílech svých učitelů i svých žáků.“ 
Rok 2019 je tak rokem stého výročí vzniku univerzity, rokem stého výročí začátku místy až dobrodružného příběhu. Kontexty jsou s Masarykovou univerzitou úzce spojeny – vždyť mezi jejími editory jsou tři univerzitní profesoři. Další její učitelé a absolventi patří k našim pravidelným i nepravidelným autorům. Nemůžeme a nechceme toto výročí pominout, přinášíme proto texty dvou proslovů, které zazněly na slavnostním obřadu 28. ledna 2019: od stávajícího předsedy univerzitního senátu a od emeritního rektora, který při této příležitosti obdržel jedno z nejvyšších univerzitních vyznamenání – Zlatou medaili Masarykovy univerzity. Vzhledem k jeho významu se k výročí v tomto roce ještě vrátíme. (…)

Koupit

Objednejte si předplatné časopisu za zvýhodněnou cenu.