Svatováclavská bible – krásná kniha!

Svatováclavská bible – krásná kniha!

Jiří Hanuš

V předmluvě ke knize Svatováclavská bible: Nedělní a sváteční čtení konstatují editoři (dvojici Havlík – Koupil doplňuje Martin Mádl), že jejich úmyslem bylo připomenout podnik, který zabral od roku 1669 dlouhých šestačtyřicet let a který představuje velkou událost českých kulturních i církevních dějin. Zvolili variantu vydání nikoli celého textu Svatováclavské bible, ale antologie, kterou opatřili nejen kvalitním úvodem, ale též obrazovým doprovodem. Jak konstatují v úvodu: „Významnou a význam nesoucí součástí knihy má být obrazový materiál, jakési album maleb a grafik položené vedle textu proto, aby čtoucí mohli být zároveň pozorujícími.“ (s. 15) Reprodukcí je na čtyři desítky a skutečně odpovídají textu, a to nejen tematicky. Jsou vybrány z míst, která nějak souvisejí s českou barokní kulturou, případně i přímo s představenou biblí. Dodejme, že je to způsob promyšlený: dnes by se našlo zřejmě málo čtenářů celé Svatováclavské bible, protože na rozdíl od Kralické bible již ztratila své církevní liturgické zakotvení. Jistá meditace nad vybranými texty kombinovaná s prohlížením obrázků se tedy jeví jako více než vhodná metoda, jak přiblížit starý překlad dnešku. Je to tedy jakási vlídná a snad i účinná forma „aggiornamenta“. (…)

Koupit

Objednejte si předplatné časopisu za zvýhodněnou cenu.