Svět Švejk

Svět Švejk

Přímluva za Jaroslava Haška… střelná
Zdeněk Volf

Zasáhla mě, ať napřímo či přes vytištěný text, nejedna podnětná homilie (Halík, Karásek, Kodet, Piťha, Ratzinger, Teilhard de Chardin). Přesto se pokaždé pokorně vracím k té opilecké z Osudů dobrého vojáka Švejka za světové války od feldkuráta Katze. Zdá se to zvláštní… ale ani takový Martin C. Putna, jinak akademik s mimořádnou spirituální citlivostí pro vše nezařaditelné, ba jurodivé, nezahrnul Jaroslava Haška, kromě několika víceméně výčtových odkazů, do své arcitrilogie Česká katolická literatura. Chválabohu tedy – a snad proto, že je ženou? – neminula se s touto Haškovou „sfingovskou“ polohou Sylvie Richterová ve svých sebraných přednáškách a statích Eseje o české literatuře„Švejk je prorok stejně jako antiprorok. Prorokuje rozpad dějin, rozpad individuální odpovědnosti a totožnosti subjektu vůbec. Prorokuje však tím, že zrcadlí. Snímá z druhých blbost tam, kde Kristus snímal hříchy. Bere ji na svá ramena a vykupuje vlastní nevinností – nevědomostí.“

Už ta Katzova vstupní a neustále obnovovaná oslovení, jak osobní, tak skupinová, „ty lumpe“„vy syčáci“„vy dobytku jeden“, namísto korektně hladivého milí bratři, milé sestry, nestrhávají příměji k pokoře? Vždyť co jiného si zasluhuji ve své pyšné sebestřednosti? Obzvláště před dvanáctipříčným žebříkem pokory sv. Benedikta, v němž „se mnich nejen ústy prohlašuje za posledního a nejubožejšího ze všech, ale je o tom přesvědčen v hloubi svého srdce“ (sedmá příčka). Už tedy střet s feldkurátovým oslovením mě vrhá do království pokání, neboť neohrožuje mě daleko více než jeho opilost má střízlivost? A nejde, latentně, spíš než o nadávky, při vědomí jeho pozdějšího vyznání „já nejsem žádný feldkurát. Já jsem prase“, o oživující, sjednocující apostrofy? (…)

 

Koupit

Objednejte si předplatné časopisu za zvýhodněnou cenu.