Ticho pro jeden hlas

Ticho pro jeden hlas

Matka Marie od Vtělení v novele Gertrud von Le Fort Poslední na popravišti
Olivier Chaline

František a Dagmar Halasovi přeložili z francouzštiny do češtiny jedinou divadelní hru George Bernanose Dialogy karmelitek, která vyšla posmrtně v roce 1949 a je duchovním testamentem tohoto velkého autora. Je známo, že se inspiroval textem Die letzte am Scha­fott (Poslední na popravišti) německé spisovatelky Ger­trud von Le Fort, která v roce 1926 konvertovala ke katolické víře. Tato novela z roku 1931 čerpá látku z jedné z význačných událostí Francouzské revoluce – mučednické smrti šestnácti karmelitek z kláštera v Com­piègne, které šly pod gilotinu se zpěvem Salve Regina. Ve Francii není Gertrud von Le Fort příliš známá, k dispozici je však překlad této novely, který pořídil švýcarský spisovatel Blaise Briod1 pro nakladatelství Desclée de Brouwer. Tento překlad vyšel v roce 1937, a Bernanos se tak s ním mohl seznámit před svým odjezdem do Brazílie. (…)

Koupit

Objednejte si předplatné časopisu za zvýhodněnou cenu.