Trump jako politický katalyzátor

Trump jako politický katalyzátor

Armand Laferrere

Donald Trump od svého zvolení prezidentem vyvolává u americké opozice i u evropského veřejného mínění zběsilé reakce. Zčásti tato vzedmuvší se vlna prozrazuje skutečné slabosti nového prezidenta. Odhaluje ovšem i to, že opozice si je vědoma své neschopnosti porazit jeho program politicky relevantním způsobem. Trump jako zkušený taktik dokázal přivést zuřivost svých odpůrců k bodu varu a přinutit je, aby zašli příliš daleko a on sám z toho mohl politicky těžit. (…)

Koupit

Objednejte si předplatné časopisu za zvýhodněnou cenu.