Týdeník Tvorba 1975 a pálení knih Bohumila Hrabala

Týdeník Tvorba 1975 a pálení knih Bohumila Hrabala

Tomáš Mazal

Začala složitá doba. Pražské jaro roku 1968 bylo zlikvidováno, „kontrarevoluce“ potlačena okupací vojsky Varšavské smlouvy. Zpracováním a vydáním zásadního dokumentu „Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ“ počíná rokem 1971 reálná „normalizace“ politické situace, která vede k zadušení všeho, co jakkoliv směřovalo k demokracii, otevřenosti projevu, svobodě slova. 
Při následující přeregistraci členů Svazu českých spisovatelů přestává být jeho členem i Bohumil Hrabal. V březnu 1970 byla sice Hrabalovi vystavena členská legitimace Svazu českých spisovatelů, podepsaná jeho předsedou Jaroslavem Seifertem, ale ministerstvo vnitra tento Svaz nikdy nezaregistrovalo, a tedy de iure – neexistoval. Z rozhodnutí ministerstva kultury byl v prosinci 1970 rozpuštěn a nahrazen Svazem novým. (…)

Koupit

Objednejte si předplatné časopisu za zvýhodněnou cenu.