Univerzita a hledání pravdy

Univerzita a hledání pravdy

Rozhovor s filosofem Petrem Dvořákem
Jiří Hanuš

Petr Dvořák (1970) působí jako vedoucí vědecký pracovník na Filosofickém ústavu AV ČR, kde vede Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení. Zároveň vy­učuje filosofii a logiku na Cyrilometodějské teologické fakultě UP v Olomouci. Věnuje se scholastické filosofii a logice v dia­logu se současnou analytickou tradicí. Je autorem několika odborných knih a zhruba čtyřiceti studií na dané téma.

Univerzitní svět je světem nepochybně zvláštním: představuje všeobecnou, národní i regionální podobu kultury, která bytuje v Evropě již osm století. Za tu dobu se tato kultura mnohokrát proměnila, i když se zdá, že i pro ni platí maxima, podle níž instituce žijí idejemi, na kterých vznikly. Snad největšími změnami prošly univerzity v moderní době, a to v důsledku mocného státního vlivu i v důsledku vlivů ideologických. Ani v nejhorších dobách, kdy byly univerzity buď zavřeny, nebo ztratily některé ze zásadních rysů, k nimž patří svobodná výměna myšlenek a informací, se však neztratilo vědomí určitých principů, což bylo i v našich podmínkách zřejmé z různých skrytých či polo­oficiálních aktivit. Ze série rozhovorů o univerzitách v minulosti i současnosti uvádíme odpovědi filosofa Petra Dvořáka, žáka profesora Stanislava Sousedíka. (…)

Koupit

Objednejte si předplatné časopisu za zvýhodněnou cenu.