Vídeň v roce 1900: Zraněná identita

Vídeň v roce 1900: Zraněná identita

Michael Pollak a jeho průkopnická kniha
Martin Monckal Smutný

Michael Pollak byl především sociolog. Pocházel sice z Rakouska (narozen roku 1948 ve Vídni), ale od svých třiadvaceti let žil až do své předčasné smrti v Paříži. Svá studia sociologie zahájil na linecké univerzitě, ale dokončil je na Sorbonně u Michela Bourdieua s diplomovou prací Une identité blessée (Zraněná identita) – jak patrno i z podtitulu recenzované práce, idea zraněné identity ho provázela v jeho díle i nadále. Působil jako sociolog při OECD a CNRS (Centre national de la recherche scientifique), poté se stal členem IHTP (Institut d’histoire du temps présent, Institut pro soudobé dějiny) s hlavním zaměřením na německou sociologii (bádání ohledně výzkumů Maxe Webera ve východním Prusku společně s Alainem Desrosièrem) a také na období fin de siècle v Rakousku a zejména ve Vídni. Toto zaměření lze charakterizovat jako hraniční mezi historií a sociologií. Dalším z jeho velkých témat byly životní podmínky v koncentračních táborech, k orální historii přispěl rozhovory s přeživšími. Konečně tématem, kterým se v posledních deseti letech života zabýval nejvíce, byly životní podmínky homosexuálů v současnosti i v nedávné minulosti (roku 1985 provedl první anketu ohledně AIDS ve Francii). Od roku 1984 byl členem Skupiny pro politickou a morální sociologii (Groupe de sociologie politique et morale), kterou založil Luc Boltanski. Jeho dvě stěžejní díla jsou již zmíněná Vídeň 1900: Zraněná identitaL’Expérience concentrationnaire: Essai sur le maintien de l’identité sociale (Zkušenost koncentračních táborů: Pokus o udržení sociální identity) z roku 1990. Michael Pollak zemřel roku 1992, nedlouho před svými čtyřiačtyřicátými narozeninami. (…)

Koupit

Objednejte si předplatné časopisu za zvýhodněnou cenu.