William James

Nové jméno pro staré způsoby myšlení
Tato kniha je výsledkem řady přednášek, které americký filosof William James přednesl v letech 1906 a 1907 v Bostonu a New Yorku, a patří ke klíčovým dílům moderní filosofie. Elegantním způsobem v nich představuje a obhajuje tenkrát nový způsob nazírání světa – pragmatickou filosofii. James vidí,...více