Z Deníku morového roku

Z Deníku morového roku

Ukázka z knihy Daniela Defoea
Daniel Defoe

Zapečeťování domů bylo zprvu považováno za způsob velice krutý a nekřesťanský a lidé takto uzavření trpce naříkali. Rovněž tak náš pan starosta dennodenně dostával stížnosti na bezdůvodné (a někdy i zlovolné) zapečeťování domů. Nevím, nemohu říci, ale podrobnějším pátráním se zjistilo, že tam, kde si takto nahlas stěžovali, byli v takovém stavu, že v uzavření museli setrvat. Jinak však, když byla dotyčná nemocná osoba prohlédnuta a bylo shledáno, že nemoc se nezdá být nakažlivou, nebo v případě nejistém, ale když byl ten člověk ochoten dát se odnést do morového špitálu, byl dům otevřen. (…)

 

Koupit

Objednejte si předplatné časopisu za zvýhodněnou cenu.