Za národní svobodu globální Británie

Za národní svobodu globální Británie

Theresa Mayová

Projev britské premiérky Theresy Mayové o tzv. „tvrdém brexitu“, vymezující základní rámec strategie odchodu Velké Británie z Evropské unie, je jedním z nejdůležitějších a také nejzajímavějších dokumentů poslední doby. Pro čtenáře Kontextů přinášíme jeho český překlad v mírně krácené podobě, doplněný komentářem politologa a překladatele Alexandera Tomského.

Před šesti měsíci britský národ volil. Změnil svou budoucnost a rozhodl se odejít z Evropské unie, aby otevřel svou náruč celému světu. Vydal se na nejistou cestu v pevné víře, že zajistí svým dětem a vnukům lepší budoucnost. Vláda svou povinnost splní. Vyjedná podmínky nového vztahu s Evropskou unií a také této příležitosti využije k zamyšlení, co tak velký obrat národní orientace znamená a jakou zemí chceme být. Budu usilovat o to, aby Spojené království bylo silnější, spravedlivější a otevřenější zemí než dosud. Aby se stalo bezpečnou, vzkvétající a snášenlivou společností, domovem mezinárodního talentu, magnetem inovací budoucího světa. Globální Británie je největší přítelkyní a sousedkou svých evropských partnerů, míří ale za hranice Evropy, připravená uzavírat nová spojenectví. Máme talent i ctižádost stát se silným a sebevědomým národem světového obchodu. (…)

Koupit

Objednejte si předplatné časopisu za zvýhodněnou cenu.