Září 1939 a polská politická existence

Září 1939 a polská politická existence

Jan Rokita

Následující text Jana Rokity byl původně publikován v revue Wszystko co najważniejsze a osmi dalších světových médiích v rámci projektu polského Institutu nových médií k 80. výročí druhé světové války. Přetiskujeme jej na žádost polských kolegů jako připomínku tehdejších událostí.

V Polsku je každému známo, že druhá světová válka v podstatě znovu vytvořila jak náš národ, tak i náš stát. Téměř celá národní elita (s výjimkou těch, kdo se po válce přihlásili ke komunismu) byla vyvražděna nebo přinucena k emigraci, šoa postihla polské Židy a třetina území polského státu byla posunuta z východu na západ. Poválečné Polsko se nutně stalo zemědělským státem a nová podoba národa se formovala v důsledku stalinistického procesu zprůmyslovění a velkého stěhování někdejších rolníků z přelidněného venkova do ošklivých a levně postavených měst. Ale polskou duši rovněž zdeformovala válka, která vypukla 1. září právě před osmdesáti lety, neboť nás nutila uznat za národní pravdy ony chmurné předpoklady a podezření, které jsme si mohli vyvodit z událostí devatenáctého století. Všechny tyto nejčernější myšlenky potvrdil průběh šesti válečných let natolik jednoznačně, že jen málokdo dokázal něco takového předvídat. A právě ony začaly utvářet podobu současné polskosti. (…)

Koupit

Objednejte si předplatné časopisu za zvýhodněnou cenu.