„Ztratili jsme ponětí o tom, co je město“

„Ztratili jsme ponětí o tom, co je město“

Rozhovor s architektem Petrem Pelčákem
František Mikš

Petr Pelčák (1963), jenž patří mezi výrazné osobnosti brněnského kulturního života, oslavil v květnu letošního roku šedesáté narozeniny. Při této příležitosti vydává nakladatelství Books & Pipes knižní výbor jeho úvah a statí O architektuře: stavby — město — lidé — doba, z nichž mnohé byly v průběhu let otištěny na stránkách Kontextů. Následující rozhovor vznikl při přípravě knihy a věnuje se nejen otázkám o smyslu a funkci architektury, o společenské roli a odpovědnosti architekta, ale i některým hlavním problémům současné architektonické a urbanistické praxe. A v neposlední řadě i autorově vlastní tvorbě a tomu, zda je možné být v architektuře konzervativní a moderní zároveň. (…)

Koupit

Objednejte si předplatné časopisu za zvýhodněnou cenu.