Stanislav Balík

Předseda dozorčí rady CDK, editor časopisu Kontexty a člen vědecké redakční rady CDK

V roce 2001 vystudoval politologii a historii na Masarykově univerzitě, kde o tři roky později absolvoval rovněž doktorské studium politologie. V roce 2008 se v tomto oboru habilitoval. Od roku 2008 působí jako vedoucí Katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a od roku 2015 rovněž jako předseda Akademického senátu Masarykovy univerzity.

Do činnosti CDK je zapojen od roku 2000, v letech 2003-2013 byl jeho výkonným ředitelem, od roku 2014 je předsedou jeho dozorčí rady.

Odborně se zaměřuje na české církevní dějiny, lokální politiku a nedemokratické režimy. Je autorem a spoluautorem desítek odborných článků a řady monografií (např. Český antiklerikalismus, Katolická církev v Československu 1945-1989, Podzvihni se duše z prachu, Komunální politika, Letnice 20. století, Teorie a praxe nedemokratických režimů, Miloval jsem okrasu domu Tvého, Postkomunistické nedemokratické režimy apod.). Tři z nich byly publikovány také v Německu a Polsku.

Je aktivní rovněž v komunální politice v rodném Bludově a ve skautském hnutí.

E-mail