Všechny tituly

Sbírka poezie předčasně zemřelého brněnského básníka a kulturního redaktora revue Proglas. Kniha shrnuje básnické cykly z let sedmdesátých a osmdesátých: Slova, Domů, Ale je podzim, Vdova Dulcinea, Don Job, Insula Sancho, Vroucnost a Rorschachův test.více
Úvahy o Jóbovi
Autor, znalec starozákonní i novozákonní literatury, uvažuje nad vytrvalostí jobovskou i kristovskou prostřednictvím duchovních cvičení a několika homílií. Publikace si – slovy kardinálovými – klade tento cíl: znovuobrácení k duchu modlitby.více
Felix M. Davídek a skrytá církev
První vydání životopisné knihy o biskupovi skryté církve, básníkovi a geniálním organizátorovi, který vytvořil tajnou církevní strukturu v době komunistické totality a proslul některými kontroverzními postupy (svěcení ženatých mužů, žen apod.).více
Kniha představuje v jednotlivých esejích hlavní představitele konzervativní politické tradice i některé důležité myslitele současnosti (D. Hume, E. Burke, J. de Maistre, G. W. F. Hegel, kardinál Newman, F. H. Bradley, F. A. von Hayek, E. Voegelin, M. Oakeshott, L. de Bonald, R. Kirk). Eseje...více
Záznamy nejzajímavějších přednášek (D. Levy, J. Keane, D. Regan, F. Dunlop) přednesených na tajných bytových seminářích pořádaných v Brně v letech 1984–89 skupinou brněnských intelektuálů ve spolupráci s britskou Jan Hus Educational Foundation. Knihu uvádí rozsáhlá studie Petra Oslzlého a je...více
Zlomky autobiografického eseje
Tato kniha je posledním autorovým dílem a je přehlednou mapou celého Čepova literárního díla. Největší pozornost je věnována spisovatelovu dětství a jeho rodnému kraji. Nechybí ani líčení autorova dramatického odchodu z komunistického Československa v roce 1948 a jeho pobytu v emigraci. Kniha se...více
Kniha významného britského filosofa Davida J. Levyho nese podtitul „Pojednání o interpretaci a společenské realitě“. Práce se pohybuje v oblasti filosofie a sociologie vědění a v mnohém rozvíjí a doplňuje Levyho myšlenky obsažené v jeho úspěšné knize Politický řád.více

Stránky