Všechny tituly

Práce je určena všem, kdo chtějí získat základní a uspořádaný přehled o vývoji politického myšlení a zvláště teorií demokracie od antiky až po současnost. Autor mohl zohlednit situaci v České republice, neboť text vznikl na základě přednášek proslovených v letech 1993–95 na Masarykově univerzitě v...více
První soustavný pokus o popis a interpretaci současného postavení katolické církve v politickém systému. Autor rozebírá nejdůležitější prvky stávajícího sociálního učení církve, vztah církve k politickým systémům současnosti a problematiku křesťanských politických stran.více
Kniha úvah známého amerického konzervativního teologa a politologa, v které nenapodobitelným stylem, hlásícím se k chestertonovské tradici, vyznává svou lásku k nauce sv. Tomáše Akvinského a uvádí do složitého světa vztahů v církvi po druhém vatikánském koncilu.více
Výbor nejlepších fejetonů z let 1990–1994 známého brněnského autora a stálého přispěvatele Proglasu. Suchánek vtipně a trefně glosuje a události prvních polistopadových let, přičemž se soustředí převážně na kritiku tehdejších levicových teoretiků a jejich „dialektického“ myšlení.více
Co to vlastně znamená (a v důsledcích obnáší), když se křesťané odvolávají na své židovské kořeny? Co tyto kořeny tvoří? Proč patří k našemu „znamení doby“ stále ještě antijudaismus? Existuje vůbec rozhovor dnešní synagogy s církví, nebo opravdový dialog nahrazuje vybírání rozinek ze židovské...více
Sbírka poezie předčasně zemřelého brněnského básníka a kulturního redaktora revue Proglas. Kniha shrnuje básnické cykly z let sedmdesátých a osmdesátých: Slova, Domů, Ale je podzim, Vdova Dulcinea, Don Job, Insula Sancho, Vroucnost a Rorschachův test.více
Úvahy o Jóbovi
Autor, znalec starozákonní i novozákonní literatury, uvažuje nad vytrvalostí jobovskou i kristovskou prostřednictvím duchovních cvičení a několika homílií. Publikace si – slovy kardinálovými – klade tento cíl: znovuobrácení k duchu modlitby.více
Felix M. Davídek a skrytá církev
První vydání životopisné knihy o biskupovi skryté církve, básníkovi a geniálním organizátorovi, který vytvořil tajnou církevní strukturu v době komunistické totality a proslul některými kontroverzními postupy (svěcení ženatých mužů, žen apod.).více
Kniha představuje v jednotlivých esejích hlavní představitele konzervativní politické tradice i některé důležité myslitele současnosti (D. Hume, E. Burke, J. de Maistre, G. W. F. Hegel, kardinál Newman, F. H. Bradley, F. A. von Hayek, E. Voegelin, M. Oakeshott, L. de Bonald, R. Kirk). Eseje...více
Záznamy nejzajímavějších přednášek (D. Levy, J. Keane, D. Regan, F. Dunlop) přednesených na tajných bytových seminářích pořádaných v Brně v letech 1984–89 skupinou brněnských intelektuálů ve spolupráci s britskou Jan Hus Educational Foundation. Knihu uvádí rozsáhlá studie Petra Oslzlého a je...více

Stránky