Současná světová teologie

55 %
Psychoanalýza ve službách současné morální teologie?
V této studii známý německý teolog a psychoterapeut analyzuje kategorii, kterou nazval „tragické“, jako nedílnou součást lidské existence. Z pozice hlubinné psychologie vyzývá morální teologii, aby znovu promyslela svou nauku o dědičném hříchu a antropologii. Poukazuje též na nebezpečí, které...více
Rozhovor nad křesťanským krédem mezi Eugenem Drewermannem a Eugenem Biserem
Teolog a psychoterapeut Eugen Drewermann představuje v německé kulturní oblasti fenomén par excellence. Více než třicet jeho knih patří k bestsellerům přesto, že mu jeho nadřízení odebrali pověření učit katolickou teologii. Jeho přednášky a terapeutické kursy patří k nejnavštěvovanějším, ačkoli se...více
Úvod do problematiky
„V poslední době bylo na univerzitách a vyšších školách zahájeno mnoho přednáškových kursů o vědě a náboženství. V předešlých třiceti letech vycházelo k tomuto tématu velké množství odborných publikací, takže ony kursy měly k dispozici hodně materiálu. Ale podle mého názoru neexistovala žádná...více
Diagnóza doby
Autor – učitel dogmatiky na teologické vysoké škole „Sankt Georgen“ ve Frankfurtu nad Mohanem a autor velice oblíbených, výrazně ekumenických publikací o církvi v moderním světě – si klade v této knížce otázky nad církevními společenstvími v západo- a středoevropském prostoru. Jeho eklesiologické a...více
Třetí díl
Autoři prestižních amerických pracovišť podávají základy teologických disciplín a uvádějí moderní diskuse. Kniha je psána z římskokatolických pozic, je ale současně ekumenicky velmi otevřená. Vyšlo v koedici s nakladatelstvím Vyšehrad. Traktáty: Křesťanské svátosti a eschatologický rozměr...více
34 %
Putování, reinkarnace, zbožštění
Vídeňský ardibiskup a znalec patristických textů rozebírá nauku o „zbožštění člověka“ v křesťanské tradici a do moderního kontextu ji začleňuje fundovanou polemikou s reinkarnačními názory. Schönborn se v této knize pokouší o rehabilitaci některých pozapomenutých pojmů, které se týkají především...více
Druhý díl
Autoři prestižních amerických pracovišť podávají základy teologických disciplín a uvádějí moderní diskuse. Kniha je psána z římskokatolických pozic, je ale současně ekumenicky velmi otevřená. Vyšlo v koedici s nakladatelstvím Vyšehrad. Traktáty: Christologie, Eklesiologie, Mariologie, Nauka o...více
Deklarace Parlamentu světových náboženství
Publikace přináší úplný text Deklarace a dvě studie autorů, kteří vysvětlují ideu a historii tohoto dokumentu, který se pokouší nalézt konsensus mezi náboženstvími v oblasti etiky, jež se má stát základním kamenem světového řádu. Představitelé jednotlivých náboženských skupin a společenství se...více
První díl
Autoři prestižních amerických pracovišť podávají základy teologických disciplín a uvádějí moderní diskuse. Kniha je psána z římskokatolických pozic, je ale současně ekumenicky velmi otevřená. Vyšlo v koedici s nakladatelstvím Vyšehrad. Traktáty: Systematická teologie – úkol a metody, Víra a zjevení...více
Psychoanalýza ve službách současné morální teologie?
V této studii známý německý teolog a psychoterapeut analyzuje kategorii, kterou nazval „tragické“, jako nedílnou součást lidské existence. Z pozice hlubinné psychologie vyzývá morální teologii, aby znovu promyslela svou nauku o dědičném hříchu a antropologii. Poukazuje též na nebezpečí, které...více

Stránky