Současná světová teologie

Závažná práce současného německého biskupa z doby jeho působení v Tübingen. Autor rozebírá přirozené i svátostné hodnoty manželství, manželskou nerozlučitelnost a jednotu, vztah manželství a společnosti. Jeho pojetí je věrné tradici, kterou ovšem nově interpretuje v duchu II. vatikánského koncilu.více
Čtyři příspěvky předních německých katolických teologů, kteří se zabývají otázkami papežského primátu, dějinnými podobami petrovského úřadu a papežstvím jako politickou mocí.více
Soubor úvah prefekta Kongregace pro nauku víry a předního katolického teologa. Autor rozebírá vztah křesťanství a politiky a hledá zakotvení křesťanského pojetí pravdy v současném demokratickém světě. Vychází z analýzy známých východních myslitelů, např. A. Sacharova.více
Joseph Ratzinger, od dubna 2005 papež Benedikt XVI., v této knize přemýšlí o kristologii z hlediska jejího spirituálního osvojení. Rozvíjí myšlenky o Ježíšově nepřetržité komunikaci s Otcem, o jeho umírání, které se stalo činem lásky a oslavením Boha, a také o účasti na jeho modlitbě, jež je...více
Kniha je určena zejména těm, kteří jsou navyklí racionálně uvažovat a mají pocit, že by se tohoto návyku nemuseli vzdát ani v duchovní oblasti. 2. vydání vyšlo v nakladatelství Barrister & Principal v roce 2000.více
Židovský novozákoník vysvětluje esejistickým způsobem okolnosti smrti Ježíše Nazaretského a představuje osobnosti tohoto dramatu. Kniha též obsahuje aktualizace věnované současnému židovsko-křesťanskému dialogu.více
Kniha úvah známého amerického konzervativního teologa a politologa, v které nenapodobitelným stylem, hlásícím se k chestertonovské tradici, vyznává svou lásku k nauce sv. Tomáše Akvinského a uvádí do složitého světa vztahů v církvi po druhém vatikánském koncilu.více
30 %
Rozhovor nad křesťanským krédem mezi Eugenem Drewermannem a Eugenem Biserem
Teolog a psychoterapeut Eugen Drewermann představuje v německé kulturní oblasti fenomén par excellence. Více než třicet jeho knih patří k bestsellerům přesto, že mu jeho nadřízení odebrali pověření učit katolickou teologii. Jeho přednášky a terapeutické kursy patří k nejnavštěvovanějším, ačkoli se...více
49 %
Deklarace Parlamentu světových náboženství
Publikace přináší úplný text Deklarace a dvě studie autorů, kteří vysvětlují ideu a historii tohoto dokumentu, který se pokouší nalézt konsensus mezi náboženstvími v oblasti etiky, jež se má stát základním kamenem světového řádu. Představitelé jednotlivých náboženských skupin a společenství se...více

Stránky