Historie

40 %
Historie, věda, historie jako věda a Spojené státy americké
Spojené státy americké vznikly v průběhu nemnoha let na konci osmnáctého století nejen jako samostatný stát, ale také jako svébytný národ. Zatímco v Evropě se na národní totožnost pohlíželo jako na cosi daného, co bylo jen třeba objevit a posílit, Američané sami sebe jako národ aktivně a uvědoměle...více
50 %
Muži, ženy a sexuální odříkání v raném křesťanství
Znalec starověku a patristiky Peter Brown hovoří o vztahu římského světa k novému náboženství – křesťanství. Před čtenářem defilují církevní učitelé i další vynikající postavy staré církve (Tertullianus, Klémens, Órigenés, Ambrož i Augustin), ale současně osobnosti a hnutí, vůči nimž se křesťanská...více
Kniha jednoho z nejvýznamnějších politologů a historiků, autora, který působí na mnichovské univerzitě a je znám svými pronikavými studiemi o církvi a společnosti v moderní době. Publikace osvětluje dějiny 19. století, především vztah Francouzské revoluce a jejích protagonistů k církvi, a...více

Stránky