Církevní historik Hugh McLeod a jeho brněnská přednáška

Rubrika Profil je v tomto čísle Církevních dějin věnována anglickému církevnímu historikovi Hughu McLeodovi. Obsahuje za prvé referát z přednášky, kterou pronesl na podzim roku 2007 v Brně, kam byl pozván při příležitosti českého vydání své knihy Náboženství a lidé západní Evropy (1789-1989), a za druhé kapitolu z McLeodovy knihy o sekularizaci, která letos rovněž vyjde česky. (...)

Ideologické nástroje ateizace české společnosti v letech 1948-1989

Postupně se rozšiřující studium náboženských a církevních dějin českých zemí po právu odhaluje období vlády komunistického režimu jako jedno z nejvýznamnějších, nejen pro jeho aktuální sociální dopady v podobě nereligiozity velké části společnosti a ne vždy adekvátních reakcí etablovaných i nových církví, ale také z mnohem obecnějších důvodů umožňujících historickou a mezinárodní komparaci.

K současné německé reflexi sekularizačního paradigmatu

Tento příspěvek je pokusem - ne zcela soustavným a už vůbec ne vyčerpávajícím - o inventarizaci a interpretaci jednoho z velmi frekventovaných německých interdisciplinárních diskursů (majícího zde svá výrazná specifika), a sice diskursu o sekularizaci v moderních a postmoderních společnostech, o vztahu sekularizace a modernizace - a v poslední době i o potřebě revize či substituce sekularizačního paradigmatu jako takového.

Esej o povaze církevních dějin

Nedorozumění mezi lidmi vznikají často na základě špatně vyjasněných pojmů. K tomuto jevu dochází i mezi odborníky a ve vědeckém světě. Abych se podobné nepříjemnosti vyhnul, začínám často své přednášky či stati malým filologickým rozborem klíčových termínů tématu, o němž chci pojednávat. Pokaždé jsem k analýze tohoto druhu přistoupil, když jsem studentům prvního ročníku oboru teologie v zahajovací přednášce cyklu církevních dějin objasňoval, s čím je má seznámit cyklus církevní historie a jaký význam pro ně má, aby tuto disciplínu učinili součástí svého studia. (...)

Církevní dějiny

Církevní dějiny

ČASOPIS CÍRKEVNÍ DĚJINY NEBUDE V ROCE 2017 Z KAPACITNÍCH DŮVODŮ VYCHÁZET.

Odborný historický časopis, věnovaný církevním dějinám v českých zemích i ve světě.

Stránky