Kontexty

Časopis navazuje na to nejlepší z oblasti filosofických, politicko-filosofických, společenských, kulturních a literárních textů časopisů Střední Evropa – brněnská verze, Proglas a Revue Politika. Od roku 2024 je vydavatelem Kontextů nakladatelství Books & Pipes, které rovněž zajišťuje jeho distribuci a předplatné. 

Časopis vychází 6krát ročně ve formátu A4 a rozsahu přibližně 112 stran.

Jednotlivé číslo: 185 Kč

Literární dílo Bohumila Hrabala patří mezi nejvýznamnější plody české kultury dvacátého století. Bylo přeloženo do desítek jazyků, stalo se předlohou dlouhé řady celovečerních filmů a divadelních adaptací. V mnoha zemích světa je Hrabal nejznámější český spisovatel. Jeho knihy byly vykládány z...více
Život hráče se skleněnými perlami
Žádný německý autor 20. století nenadchl více čtenářů než Hermann Hesse. Jeho dílo je součástí světové literatury. Renomovaný novinář Heimo Schwilk napsal skvělý životopis básníka, který žil stejně intenzivně a rozporuplně jako hrdinové jeho románů. Kniha o propastech rozervané osobnosti, o krizích...více

Dívka u okna čtoucí dopis

 

Nechráněný přejezd

Josef Mlejnek (1946), básník, literární a divadelní kritik a překladatel je spolupracovníkem Kontextů od samého počátku. V letošním roce mu vyšla pátá básnická sbírka nazvaná Nechráněný přejezd.

„Kolik bych ti toho chtěl říct, snad jen šeptem“

Básník Ivan Diviš (1924–1999) a filosof Rio Preisner (1925–2007) ve své vzájemné korespondenci předkládají podivuhodné svědectví svého vypjatého dlouholetého přátelství (2

Banality

 

Tulák pod bezhvězdnou oblohou

Jiřího Červenku jsem poznal na jaře roku 1968, kdy se vrátil na fakultu, aby dokončil studia. Seznámil nás na kolejích divadelní režisér Ivo Krobot. Děly se věci. Jako studenti jsme žádali o přejmenování kolejí na Koleje J. F. Kennedyho, ale nakonec jsme neuspěli. Jiří byl o tři roky starší než my a už tehdy se mu přezdívalo Červajs. Svá studia na téže vysoké škole, filozofické fakultě tehdejší Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně, zahájil už v roce 1960, ale v roce 1962 byl z fakulty vyloučen v souvislosti s „událostmi“ kolem Majálesu, musel mimo jiné i na dva roky na vojnu.

Hermann Ungar a Franz Kafka

 

S cílem vrátit do kulturního povědomí boskovického rodáka, německy píšícího spisovatele Hermanna Ungara se v Brně počátkem října konalo mezinárodní literární sympozium. V rámci celoročního programu festivalu Meeting Brno jej realizoval Německý kulturní spolek region Brno společně s městem Brnem za podpory Česko-německého fondu budoucnosti a Jihomoravského kraje. Ve Sněmovním sále Nové radnice se mluvilo nejen o Ungarovi, ale také o Franzi Kafkovi, druhém jubilujícím členu tzv. Pražského literárního kruhu (130 let od narození Ungara, 140 od narození Kafky). (…)

Vladimír Šlapeta a návrat české architektury do mezinárodního kontextu

Union Internationale des Architectes (UIA) čili Mezinárodní svaz architektů udělil letos 6. července na závěr svého 28. Světového kongresu v Kodani Cenu Jeana Tschumiho profesoru Vladimíru Šlapetovi. UIA je mezinárodní nevládní organizace uznaná UNESCO jako jediná architektonická unie působící na mezinárodní úrovni. Byla založena v Paříži roku 1948, světové kongresy pořádá v tříletém intervalu a švýcarský architekt Jean Tschumi, profesor na federální polytechnice v Lausanne, byl jejím druhým předsedou.

Stránky