Rejstřík ročníku 2018

 

Příjmení, jméno: název článku, číslo/strany

 

K textu „Muži, kteří nenávidí liberální demokracii“

Braňme svobodu před liberály

Aleš Valenta

Exilové Zrcadlo v pojetí Rio Preisnera

„Když jsem v roce 1968 emigroval na Západ, bylo mi jasné, že socialismus je absolutně neslučitelný s demokracií chápanou jako zřízení garantující individuální svobodu.

Čtyři zastavení

Jiří Trávníček se narodil v roce 1960 ve Vyškově, od svých deseti let žije v Brně. Vystudoval místní filozofickou fakultu (1979–1984), poté studoval rok na Londýnské univerzitě (1991–1992). Působí jako literární historik, kritik a teoretik, též jako editor; v současné době v Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Věnuje se moderní české a středoevropské literatuře, hermeneutice a v poslední době čtenářské kultuře.

Oslovení křestním jménem

Petr Veselý (1953) je malíř, výtvarný pedagog, básník, kurátor výstav, autor rozhlasových pořadů. Studoval na SUPŠ v Brně, obor malba (1969–1973) a AVU v Praze (1973–1979). Působil na Katedře výtvarné výchovy PF MU v Brně (1982–1992), na FaVU VUT v Brně (1992–1995 a 2002–2007 jako vedoucí ateliéru Malířství 1), od roku 1995 vede obor Malířství na Střední škole umění a designu v Brně. V roce 1993 se habilitoval pro obor malířství.

Uměleckým sebevyjádřením se vztáhnout k transcendenci

Texty Příliš hlučné samotyObsluhoval jsem anglického krále vznikly pět let po sobě, oba v čase, kdy je Bohumil Hrabal oficiálně publikovat nemohl.

Všechna tato ukrajinská banda…

„Uvažte jen, jaká je dnes doba! A my dva v těchto dnech žijeme! Vždyť k něčemu tak neobvyklému dochází jen jednou za věčnost. Pomyslete si: z celého Ruska to strhlo střechu a my jsme se s celým národem ocitli pod širým nebem,“ říká doktor Živago ve stejnojmenném Pasternakově románu své femme fatale Laře.

Vladimír Neuwirth, autor Apokalyptického deníku

V tomto roce si připomínáme dvacáté výročí úmrtí teologa, literáta, překladatele, kulturního historika a neúnavného zakladatele mnoha aktivit Vladimíra Neuwirtha. Z jeho zápisníků vydalo nakladatelství Triáda výbory Apokalyptický deník Vcházení do Evropy.

Formule patosu a znovuobjevení biblické tematiky

Následující text je ukázkou z připravované knihy Ladislava Kesnera Trauma, tíseň, extáze, prázdnota – formule afektu a patosu 1900‒2018, kterou připravuje k vydání nakladatelství Books & Pipes Publishing ve spolupráci se Západočeskou galerií v Plzni.

Kulturní válka jako třídní boj

Pokračující pozdvižení vyvolané zvolením Donalda Trumpa vedlo sociologa Jamese Davisona Huntera k tomu, aby se nově a neotřelým způsobem znovu zamyslel nad silami, které živí politický konflikt a prohlubují sociální rozdělení.

Stránky