Balancování na hraně

Elektřina, plyn, burza, Lipsko, Ukrajina, Rusko, Cherson, Putin, chudoba, požáry, sucho, vláda, prezident, volby, nedůvěra… Jen několik z klíčových slov rezonujících veřejným prostorem uplynulých dní, týdnů, měsíců. Je to skoro na nějakou dadaistickou báseň, která by možná nechtěně ukázala, že se svět zbláznil a že nic není a nebude stejné jako dřív.

Fejetony, úvahy a úchylky
V nové knize Pavla Švandy jsou shrnuty fejetony a eseje napsané v posledních letech. Autorovy zájmy zahrnuly angažovanou politickou publicistiku, osobní komentáře, kulturně historická témata i fejetonistické vtipné rozmary. Pavel Švanda shromáždil svou tvorbu bezprostředně související se soukromým...více
Vzpomínky na studijní léta, Muklovský Vatikán
Souborné vydání dvou memoárových textů zachycuje téměř čtvrt století Ondokova života. Ve Vzpomínkách na studijní léta autor popisuje život v budějovickém petrinském internátu od roku 1939, středoškolská studia přerušená za druhé světové války, vysokoškolská studia v Brně ukončená nástupem...více
Druhé vydání
Originální a čtivě napsaná kniha známého teologa a religionisty představuje „fenomén Foglar“ z náboženského hlediska. Rozebírá nejen vlivy indiánského totemismu a římskokatolické spirituality, ale i tajné vontské rituály, extatické stavy vyvolané nádherou přírody, posvátná místa a časy, klubovní...více

Šedesát let Jamese Bonda

Série filmů s Jamesem Bondem letos na podzim oslaví 60. výročí od premiéry prvního snímku s názvem Dr. No (režie Terence Young, 1962). Příští rok uplyne sedmdesát let od vydání první románové bondovky od Iana Fleminga Casino Royale. Je udivující, jak málo toho dnešní divák ví o historickém pozadí nejdéle běžící filmové série, přestože je tak populární.

Jana bude brzy sbírat lipový květ

Básník, spisovatel a publicista Miloš Doležal (1970) je autor řady rozhlasových historických a literárních pořadů a dokumentů, za rozhlasovou dokumentaristiku byl několikrát oceněn. Vydal básnické sbírky Podivice (1995), Kamení (1996), Obec (1996), Les (1998), Čas dýmu (2003), Sansepolcro (2004), Ezechiel v kopřivách (2014). Je autorem několika knih rozhovorů s vězni komunistických a nacistických lágrů a s účastníky protinacistického a protikomunistického odboje, několik knih věnoval životu a dílu umučeného faráře Josefa Toufara. Žije v Praze a v Horní Pasece na Vysočině.

Les Mouches d’automne a ruská emigrace v Paříži

V roce 1917 spustila bolševická revoluce v Rusku občanskou válku a spolu s ní mohutnou uprchlickou vlnu, která vyvrcholila o tři roky později, v listopadu 1920, kdy byla z Krymu evakuována značná část Bílé armády. Odhaduje se, že z Ruska uprchly před bolševiky téměř dva miliony lidí. Mířili převážně na západ; někteří do Berlína, kde díky nízkému kurzu marky mohli déle vydržet s úsporami, jiní do Prahy, kde československá vláda nabídla stipendia ruským studentům a vědcům a otevřela školy pro ruské děti.

O kráse

Krása je, jako všechno pod tímto nebem, historickou kategorií. Můžeme mluvit a přemýšlet o pojetí krásy v různých historických obdobích, o životě umělců a o historii jejich děl, o proměnách objektivního či subjektivního chápání krásy. Nebo třeba o pojetí ženské krásy a o módě a ozdobách těla v různých dobách. Na druhé straně: nemohu nezmínit určité obtíže nebo rozpor. Pokud bych měl totiž mluvit o kráse mimo školní katedru, asi bych o ní mluvil jinak.

Salony krásných umění znovu na scéně

Ač jsou dějiny výtvarného umění svou povahou spíše konzervativní obor, procházejí proměnami, což se ostatně se skutečným konzervatismem nevylučuje. Do popředí zájmu se tak dostávají nová témata, včetně zprostředkování umění – hledání cest, jimiž díla působí na publikum a směřují z ateliérů ke sběratelům či do sbírek muzeí a galerií. Historiografie umění se stále více zaměřuje na koncepty vystavování, trh s uměním, jeho marketing, vliv kritiky, roli mecenášů a sdružení umělců.

Stránky