Hlavním státním svátkem by měl být den svatého Václava…

V letošním roce si připomínáme 1100 let od smrti svaté Ludmily, české přemyslovské kněžny, manželky Bořivoje a babičky knížete Václava. Toto výročí znovu aktualizovalo mnoho nezodpovězených otázek, které se týkají obou světců, ale i kontextu vývoje raného českého státu v desátém století, případně celé svatováclavské tradice.

Reakce: Politické toulky Jindřicha Vacka

V posledním čísle Kontextů jsem si přečetl recenzi své knihy Všechny moje toulky, Lužice, Ceaușeskovo Rumunsko a další

Srpen 1968 očima Heinricha Bölla

Po roce 1945 u nás německá literatura přestala prakticky existovat. Ani klasikové pro jistotu nevycházeli. Pokud vůbec byly vydávány nějaké překlady z němčiny, tak to byla buď díla Švýcarů, nebo autorů, kteří žili v emigraci. To trvalo dosti dlouho. Situace se začala postupně měnit až počátkem 50. let. Nejprve se začali objevovat někdy poněkud pochybní autoři levicoví, takzvaní pokrokoví. Zdůrazňovala se především jejich protiválečnost.

Vídeň v roce 1900: Zraněná identita

Michael Pollak byl především sociolog. Pocházel sice z Rakouska (narozen roku 1948 ve Vídni), ale od svých třiadvaceti let žil až do své předčasné smrti v Paříži.

Totalita v divadle Antonina Artauda

Proč se moderní autor, jemuž šlo především o uměleckou svobodu, obrodu divadla a autentický výraz, přiblížil rétorice totalitních hnutí a co znamená pojem totality v jeho tvorbě? Antonin Artaud, který byl hercem, autorem, surrealistou, revolucionářem a nesmiřitelným kritikem, si přál, aby moderní divadlo dokázalo plnit funkci, kterou pro společnost zastávala antická tragédie či domorodý rituál.

Malý princ v břiše velryby

 

Situace v Barmě je velmi složitá, ale určitě není vše ztraceno

V průběhu předvolební kampaně bylo CDK opakovaně napadáno některými dezinformačními weby, že čerpalo z Ministerstva zahraničních věcí granty na podporu demokracie v Barmě (Myanmaru). Byl zpochybňován smysl samotného projektu i účelnost vynaložených prostředků, a to navzdory tomu, že byl vyhodnocen jako velmi úspěšný a prošel čtyřmi zevrubnými audity. Přestože CDK v minulosti uskutečnilo podobných projektů více (např.

Politika katastrof Nialla Fergusona

 

Svoboda v digitálním věku

Internet se za posledních dvacet let posunul k modelu všudypřítomného šmírování a prodeje uživatelských dat. Co s tím?

Sněmovní volby 2021: předběžné poznámky

Sněmovní volby 2021 se přiřadí k těm, které jsou nezapomenutelné, k těm, na něž budou příznivci konzervativně-liberálního směru politiky po letech vzpomínat se slzou v oku. Pomineme-li první dvoje volby po listopadu 1989, nemáme těch podobně památných v uplynulých třech dekádách tolik.

Stránky